function togle_search(obj) { elms = jQuery('.srcimp'); if(obj.value>0) elms[0].checked=false; else for (i=1; i
BK Rollo
top-subpages-2022-05.jpg
top-subpages-2022-01.jpg
top-subpages-2022-07.jpg
top-subpages-2022-03.jpg
top-subpages-2022-04.jpg
top-subpages-2022-06.jpg
top-subpages-2022-02.jpg

Nyheder

Tilbage til listen

Nyhed oprettet 26-03-2022

26-3-22 flygtninge pulje

Flygtningepulje til foreninger

23. marts 2022 Slået fra  Af SIGNE KIRSE ELLEGAARD

Grundfos Fonden støtter DIF Get2Sports arbejde med flygtninge med et millionbeløb. Der er nu oprettet en flygtningepulje som idrætsforeninger, der modtager ukrainske eller andre flygtninge i klubben kan søge.

Foreningerne kan søge om støtte til kontingent, beklædning/udstyr, stævnedeltagelse, forældrearrangementer og sociale aktiviteter.

Mange foreninger kan heldigvis selv

Trods den flotte donation fra Grundfos Fonden er der begrænsede midler i puljen. Derfor bør foreningerne vurdere, om de har behov for pengene. Der forventes langt over 20.000 ukrainske flygtninge til Danmark, og puljen risikerer at blive tømt hurtigt, hvis der søges om tilskud til samtlige flygtninge, der dukker op i en idrætsforening.

”Vi oplever, at både de frivillige kræfter og medlemmerne i idrætsforeninger er meget motiverede for at hjælpe flygtningene og tager godt imod dem. Mange foreninger kan sagtens af egen drift håndtere, at der kommer nogle enkelte flygtninge, som vil dyrke idræt,” siger projektleder for DIF get2sport, Kristina Lind Thrane og fortsætter:

”Men der vil også være foreninger, der kommer til at opleve en større tilstrømning, eller der har lyst til at lave nogle særlige initiativer. Her er det vigtigt, at vi har mulighed for at hjælpe via puljen,” siger hun.


Praktisk

Ansøgningsskemaet kan downloades her. Det skal udfyldes og sendes til Kristina Lind Thrane:
Adresse: DIF get2sport, Att.: Kristina Lind Thrane, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 20 2605 Brøndby
Eller man kan e-maile det udfyldte ansøgningsskema til adressen klt@dif.dk.

Nærmere oplysninger om puljen kan fås hos DIF get2sport-konsulenterne: Lars Kruse, tlf.: 2041 4181 (Sjælland og øerne), Preben Astrup, tlf.: 2041 4180 (Jylland og Fyn).

Puljen kan kun søges af foreninger, der er medlem af et specialforbund under DIF. Puljen retter sig ikke kun mod arbejdet med flygtninge fra Ukraine, men alle flygtninge. Hver torsdag vil ansøgningerne blive gennemgået.

De fem millioner kroner fra Grundfos Fonden bliver delvist brugt til denne pulje. Desuden vil midlerne anvendt til aktivering af samarbejdet med kommunerne og til støtte til forskellige aktiviteter i sommerferien.

 

DIF presse 22.03.2022