BK Rollo
top-subpages-2022-02.jpg
top-subpages-2022-07.jpg
top-subpages-2022-04.jpg
top-subpages-2022-05.jpg
top-subpages-2022-01.jpg
top-subpages-2022-06.jpg
top-subpages-2022-03.jpg

Nyheder

Tilbage til listen

Nyhed oprettet 09-04-2022

9-4-22 JM

Oversigt over boksere ved JM & JBM 2022

8. april 2022 Slået fra  Af SIGNE KIRSE ELLEGAARD

Deltagerlisterne for de jyske mesterskaber og jyske begyndermesterskaber 22-24. april i Thisted ligger nu klar og kan ses nedenfor.

ALLE hvor der er mere end 2 boksere i vægtklassen skal møde til 1. vejning fredag eftermiddag, og resten skal alle møde til vejning lørdag morgen, jf. tiderne i udsendte program. Husk at møde til tiden, ellers er jeres bokser ude af dette års mesterskab.
Set i lyset af det faldende antal tilmeldte boksere pga. COVID-19, har DaBUs bestyrelse truffet en enstemmig beslutning vedr. begyndermesterskaber: I år forsøger vi at matche kamp på tværs af aldersbetegnelserne mhp. at få flere boksere i kamp, såfremt der ikke er andre tilmeldt i den givne boksers alders- og vægtklasse. Naturligvis under hensynstagen til 24 måneders reglen, vægt og kampantal. Denne beslutning effektueres her til JBM. Bestyrelsen vil efter mesterskaberne evaluere før en evt. generel beslutning.

Dette betyder også, at I skal huske at kigge grupperne grundigt igennem, idet jeres bokser kan have fået en anden U-betegnelse, end den de er tilmeldt i. Alle berørte bokseres trænere er kontaktet om at flytte aldersinddeling.

Se program og tilbud på forplejning og overnatning nederst i invitation.
Ved spørgsmål eller afbud kontakt da venligst Tina Hansen 26831530 / arrangement@dabu.dk