BK Rollo
top-subpages-2022-04.jpg
top-subpages-2022-06.jpg
top-subpages-2022-03.jpg
top-subpages-2022-05.jpg
top-subpages-2022-01.jpg
top-subpages-2022-02.jpg
top-subpages-2022-07.jpg

Nyheder

Tilbage til listen

Nyhed oprettet 29-09-2022

28-9-22 Parkinson boxing

Som den eneste bokseklub på Fyn tilbyder BK Rollo parkinsonboksning med uddannede trænere. Her kan personer med parkinson både holde sygdommens symptomer nede og samtidig indgå i et fællesskab med andre i samme båd.

Svendborg: Allerede når man kommer ind ad døren, kan man høre, der er liv i bokseklubben. Det er bare med at følge lyden. Pulsen er høj i træningssalen, hvor 14 deltagende i par på skift får de tunge sække, der i kæder hænger ned fra stativer på væggene, til at svinge. I hastige rytmer lyder dumpe smæld, når boksehandskerne rammer sækkene.

- Og skift!, lyder det fra træner Thomas Hansen, der motiverende går mellem de deltagende, kommanderer øvelserne ud og retter enkelte for at sikre, at øvelserne udføres korrekt. Ved siden af bokseringen forrest i salen er holdets anden træner, Henrik Hansen, midt i en sparringssession med en enkelt deltager. Med puder på hænderne instruerer han den boksende i, hvordan der skal slås. De flytter sig om hinanden - lidt som i en dans - mens der øves uppercut, lige slag og fodarbejde.

Det er tirsdag sent på eftermiddagen, og i bokseklubben BK Rollo i Svendborg er der parkinsonboksning. I dag er der "kun" 14 deltagende, men nogle dage er der op mod 20.

ANNONCE

- Når vi er deroppe i antal, så får alle det mest optimale ud af det. Men det er i forvejen et af vores mest stabile hold med det største fremmøde, fortæller Henrik Hansen, der sammen med sønnen Thomas Hansen, der er tidligere bokser og uddannet fysioterapeut, og hjælpetræner Anne Katrine Sørensen, kører den særlige boksetræning.

En time for et døgn

Parkinson er en neurologisk sygdom, der grundet mangel på dopamin blandt andet kan forårsage rystelser, påvirke finmotorikken, give muskelsvækkelse og påvirke balancen hos den ramte. For personer med parkinson er det vigtigt at holde sig aktiv, for ved fysisk træning frigives naturligt dopamin i hjernen, der kan være med til at give den parkinsonramte krop ro og lindre symptomer.

Hvad er Parkinson?

Omkring 12.000 diagnosticerede personer lever med parkinson i Danmark. Hvert år får 1.500 personer diagnosen. Sygdommen rammer mænd og kvinder ligeligt.

Ofte diagnosticeres sygdommen senere, end den er kommet i udbrud. Mange syge tager derfor udgangspunkt i hvornår de fik stillet diagnosen, men oplever, at de havde symptomer før som fx svaghed i den ene side af kroppen, svækket finmotorik og lignende.

Ved parkinson mister man flere og flere af de nerveceller i hjernen, som indeholder signalstoffet dopamin. Denne mangel på dopamin er forklaringen på de motoriske symptomer. Der kan også tabes andre signalstoffer som serotonin, noradrenalin og acetylkolin, hvilket er en medvirkende faktor til de non-motoriske symptomer.

Parkinson er en sygdom i udvikling, og vil med årene blive værre. Symptomer omfatter rystelser, svaghed i kroppen, langsomme og tunge bevægelser, balanceproblemer, finmotorikken stivner med tiden - hvilket også kan omfatte ansigtsmimik, og med tiden kan man udvikle tale- og synkebesvær.

Derudover kan man opleve søvnforstyrrelser, kognitive symptomer, depression og tarm- og blæresymptomer.

Parkinsonforeningen

- Jeg var på ferie med nogle venner for ikke så længe siden, og allerede på tredjedagen kunne jeg blandt andet mærke, at min krop blev langsommere og det blev sværere at følge med de andre, når vi var ude at gå, fortæller Palle Larsen, der var en af de første til at springe på tilbuddet om parkinsonboksning, da det blev udbudt for omkring to år siden.

I hverdagen forsøger han så vidt muligt at skjule, at han har parkinson - hvilket flere andre nikker genkendende til, da vi har snakken i klublokalet efter træningen. Til gengæld finder han og træningskammeraterne, hvis alder spænder fra 49 til midt i 70'erne, et frirum i den særligt tilrettelagte træning, hvor skuldrene kan falde ned, og man ikke behøver at lade som om. For her er de alle i samme båd. De trækker i boksehandskerne og får sved på panden for at holde deres sygdom på afstand, eller for at få ro i kroppen et øjeblik.

- Nogle af medlemmerne har fortalt, at de ved en times hård boksetræning her om tirsdagen oplever et helt døgn med ro i kroppen, hvor de er mindre generede af sygdommen, fortæller Henrik Hansen om en af årsagerne til, at dette boksehold er både vigtigt og populært.

ANNONCE

Rock Steady Boxing

Den træning, der udføres hver tirsdag mellem 16 og 17 i BK Rollo i Svendborg, tager udgangspunkt i kurser med afsæt i teorien bag i Rock Steady Boxing, som de tre trænere på holdet har gennemført. Det er et særligt tilrettelagt træningsforløb for parkinsonramte, som er udviklet i USA.

Boksning mod parkinson:

Konceptet Rock Steady Boxing startede som et projekt mellem to venner i USA, hvor den ene havde fået diagnosen parkinson.

Med erfaring indenfor boksning, udviklede de i fællesskab et træningsprogram, der viste sig at være effektivt mod de symptomer, som personer med parkinson oplever.

Det første program under Rock Steady Boxing blev offentliggjort i 2006. Organisationen, der i dag videreudvikler på og har fokus på træning mod parkinsion, er non-profit.

Siden er konceptet blevet spredt ud over hele verden, hvor lokale boksetrænere, fitnesstrænere og lignende kan uddanne sig til at kunne tilbyde den særligt tilrettelagte træning.

Rock Steady Boxing

At boksning skulle være godt for personer med parkinson kan virke en smule paradoksalt, når det har vist sig at være en mulig følgesygdom ved boksning, hvor hovedtraumer kan give hjerneskader - der netop kan medføre parkinsons.

Ikke desto mindre er måden, man bruger kroppen på i boksning, særligt effektiv til begrænsning af symptomer ved sygdommen. Boksetræning til mennesker med parkinson er baseret på hastighed, krydsbevægelser, rotation i ryggen, balance og koordination. I boksningen indgår også træning af finmotorik og stemmetræning, oplyser Parkinsonforeningen.

- Vi slår ikke på hovedet ved den her type boksning. Men krydsbevægelserne og de hurtige bevægelser, hvor man får brystbenet op og laver de her drejende bevægelser med kroppen, er særligt gode, siger Thomas Hansen, mens han demonstrativt hæver de bøjede arme foran brystet, knytter næverne og laver drejende bevægelser med overkroppen.

Derudover er det god motion, for man får både lavet konditionstræning og muskeltræning, hvilket begge er med til at frigive dopamin, fortæller han.

- Boksetræning kan være med til at give personer med parkinson mere mobilitet og derved højere livskvalitet, skrives det på hjemmesiden for Rock Steady Boxing, der siden 2006 har været en non-profit organisation, hvis formål er at udbrede denne type træning over hele verden.

ANNONCE

Den eneste på Fyn

I klublokalet, der langsomt er blevet fyldt op i takt med, at de afsluttende udstrækningsøvelser er overstået i det tilstødende lokale, deler bokserne fra parkinsonholdet ud af oplevelser med sygdommen, og hvad træningen gør for dem. Pia Elefsen fra Svendborg sidder ved kassen i Netto, hvor hun til daglig har en del stamkunder.

- Siden jeg begyndte til boksning får jeg tit at vide, at jeg er blevet hurtigere ved kassen. Nogle gange synes nogle af stamkunderne, at jeg er blevet lidt for hurtig, griner hun. Hun lægger ikke skjul på, at hun har parkinson - heller ikke på arbejdet.

Men for nogle er det langt at køre, for at kunne komme til boksetræning - de er i hvert fald tre fra Odense, fortæller deltagerne. BK Rollo er indtil videre den eneste bokseklub på Fyn, der ifølge www.parkinson.dk har trænere, der er uddannede til at træne parkinsonboksning.

- Rollo har været med på den her træning fra starten, siden det kom til danmark for to til tre år siden. Derfor forsøger vi også sammen med Dansk Bokse-Union at udvikle en idébank til parkinsontræning, som kommer til at bestå af omkring 20 videoer med beskrivelser, som gør det nemmere og mere tilgængeligt for andre at gå til, siger Thomas Hansen, der håber, at flere klubber snart følger efter.